Send oss filer

Send oss filer ved hjelp av skjema nedenfor, så kommer vi tilbake med et tilbud. Bruk meldingsfeltet til å gi oss detaljer om trykksaken.

Hjem / Send oss filer

Hvordan overføre filer?

Vi foretrekker å motta PDF filer.

  • Lager du PDF-filer skal fontene inkluderes.
  • Pdf-filen lages som enkeltsider, ikke som oppslag.
  • Anbefalt oppløsning på 300dpi. Utfallende elementer (elementer som går ut over netto trykkformat) skal ligge 3 mm utenfor netto sideformat.
  • For å få utfallende trykk, så settes kryss i Crop Marks + sett Bleed til 3 mm
  • Bruk riktige ICC-profiler tilpasset papiret det skal trykkes på. Til bestrøket papir brukes Coated FOGRA39. Til ubestrøket papir brukes Uncoated FOGRA29. Best kontroll har du om det blir lagt korrekt profil på bildene i Photoshop.
  • Sammenslått PDF (v1.3) støtter ikke gjennomskinnelighet sammen med spot-farger. Konverter derfor alltid spot-farger til CMYK. Skal du trykke med spesialfarger lager du PDF filer i versjon 1.4.
  • Er bildene cmyket i Photoshop på forhånd, velges No Colour Conversion under Output. - Ikke bruk strektykkelser under 0,1 pkt. Printere gir feil inntrykk av alt for tynne streker.